RING

https://www.btv.bg/ring/

Телевизионна програма
Програмен профил: специализиран, спортен
Обхват: национален
Способ на разпространение: кабел и сателит
Доставчик: „БТВ Медиа Груп“ ЕАД