АБРО е най-широко представителната медийна организация в България.

АБРО представлява търговски доставчици на линейни и нелинейни медийни услуги.

Членовете на АБРО създават най-популярните радио- и телевизионни програми в България.

Радиото и телевизията се възприемат като много надежден източник на информация и представляват основния източник на информация за голяма част от населението в България.

Около 2 700 000 домакинства в България гледат телевизия.

Радиото достига до близо 90% от населението в България на месечна база.

Търговските радио- и телевизионни оператори допринасят за плурализма, обогатяват културния и политическия дебат и увеличават избора на аудиторията от разнообразни програми.

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО е създадена през 1997 година като доброволно, независимо, неполитическо сдружение на радио- и телевизионната индустрия в България.

повече

Позиции и новини

КРС проведе работна среща за перспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване

Комисията за регулиране на съобщенията организира днес широка и полезна работна среща за обсъждане на въпросите на цифровото наземно радиоразпръскване на радиопрограми. Участници в срещата…

Повече

КРС ще изготви документи за обявяване на намерение за провеждане на конкурси за радиочестотна лента 174 – 230 MHz

На заседание от 02.12.2021 г.  Комисията за регулиране на съобщенията взе Решение № 404 от 02.12.2021 г., с което прие резултатите от проведената обществена консултация…

Повече

КРС прие резултатите от проведена обществена консултация относно перспективите за ползване на свободни ресурс в радиочестотна лента 174-230 MHz

На свое заседание от 02.12.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведената обществена консултация относно перспективите за ползване на свободни ресурс в…

Повече