АБРО е най-широко представителната медийна организация в България.

АБРО представлява търговски доставчици на линейни и нелинейни медийни услуги.

Членовете на АБРО създават най-популярните радио- и телевизионни програми в България.

Радиото и телевизията се възприемат като много надежден източник на информация и представляват основния източник на информация за голяма част от населението в България.

Около 2 700 000 домакинства в България гледат телевизия.

Радиото достига до близо 90% от населението в България на месечна база.

Търговските радио- и телевизионни оператори допринасят за плурализма, обогатяват културния и политическия дебат и увеличават избора на аудиторията от разнообразни програми.

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО е създадена през 1997 година като доброволно, независимо, неполитическо сдружение на радио- и телевизионната индустрия в България.

повече

Позиции и новини

Съобщение на Министерство на културата относно декларациите по чл. 7а от ЗЗДПДПОРДМУ

Министерство на културата публикува напомнително съобщение до доставчиците на медийни услуги относно подаването на декларациите по чл. 7а от Закона за задължителното депозиране на печатни…

Повече

Почина господин Васил Самарски

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО изразява най-искрени съболезнования към семейството и близките на господин Васил Самарски. Г-н Самарски беше ценен човек…

Повече