bTV Cinema

https://www.btv.bg/cinema/

Телевизионна програма
Програмен профил: специализиран, филмов
Обхват: национален
Способ на разпространение: кабел и сателит
Доставчик: „БТВ Медиа Груп“ ЕАД