24 Kitchen

https://www.24kitchen.bg/

Телевизионна програма
Програмен профил: специализиран, развлекателен
Обхват: национален; международен (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, Хърватия, Черна гора, Словения)
Способ на разпространение: кабел и сателит
Доставчик: „Дъ Уолт Дисни Къмпани България“ ЕООД