JAZZ FM

http://www.jazzfm.bg/

Радиопрограма
Програмен профил: специализиран, за аудитория над 35 години, формат – джаз музика
Обхват: местен (София)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „Радио Си.Джей“ ООД