bTV

https://www.btv.bg/

Телевизионна програма
Програмен профил: политематичен
Обхват: национален
Способ на разпространение: наземно цифрово радиоразпръскване, кабел и сателит
Доставчик: „БТВ Медиа Груп“ ЕАД