СИТИ ТВ

http://www.city.bg/tv

Телевизионна програма
Програмен профил: специализиран, музикален
Обхват: национален
Способ на разпространение: кабел и сателит
Доставчик: „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД