BULGARIA ON AIR

https://www.bgonair.bg/p/radio

Радиопрограма
Програмен профил: политематичен
Обхват: местен (Айтос, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Самоков, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „Инвестор.бг“ АД