НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

https://nova.bg/

Телевизионна програма
Програмен профил: политематичен
Обхват: национален
Способ на разпространение: наземно цифрово радиоразпръскване, кабел и сателит
Доставчик: „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД