ВЕРОНИКА

http://www.radioveronika.bg/

Радиопрограма
Програмен профил: специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат – световна музика
Обхват: местен (Благоевград, Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе, София, Стара Загора)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „Радио Тангра“ ЕАД