Национален съвет за журналистическа етика

Фондация “Национален съвет за журналистическа етика” (НСЖЕ) има за цел да създаде и поддържа система за саморегулиране на печатните и електронните медии в България на основата на Етичния кодекс на българските медии, приет през 2005 г.

Етичен кодекс на българските медии