СEM проведе публична дискусия на тема „Плурализъм и дезинформация по време на война“

 

Съветът за електронни медии проведе публична дискусия на тема „Плурализъм и дезинформация по време на война“. Модератор на събитието беше госпожа Пролет Велкова. В дискусията се включиха председателят госпожа Соня Момчилова – чрез видеоконферентна връзка, госпожа Габриела Наплатанова и д-р Симона Велева.

АБРО взе участие в дискусията чрез своя изпълнителен директор госпожа Анна Танова, с основен акцент върху регулаторната среда, възможностите на медийната саморегулация и значението на медийната грамотност в противодействието на дезинформацията.

В рамките на първия панел „Възможности на медийната регулация за противодействие на дезинформацията“ бе представено проучване на „Галъп интернешънъл болкан“. Информация за проучването е достъпна на сайта на центъра за обществени и политически изследвания: Повече фалшиви новини, авторитет на обществената медия у нас и обща мнителност към новините от войната в Украйна – Галъп интернешънъл (gallup-international.bg).

В първия панел се включиха с изказвания проф. Нели Огнянова, медиен експерт – която обясни действащата правна рамка. Министърът на електронното управление – Божидар Божанов, доц. Георги Лозанов, медиен експерт. Позицията си представи и г-н Явор Дачков – журналист.

Във вторият панел  „Възможности на медийната саморегулация за противодействие на дезинформацията“ действащи авторитетни журналисти коментираха работата на терен в Украйна – Десислава Ризова и Иван Филчев от БТВ; Николай Дойнов – Нова Телевизия и Александър Марков от Българска национална телевизия. Включи се представител на интернет изданието OffNews – Владимир Йончев. Г-жа Весислава Антонова – главен редактор на сп. „Мениджър“ и дългогодишен член на Комисията за журналистическа етика към Национален съвет за журналистическа етика: https://mediaethics-bg.org представи дейността на Етичната комисия по темата дезинформация. Споделени бяха няколко важни становища – препоръки на Комисията: Три становища на Комисията по журналистическа етика по актуални въпроси, свързани с отразяване на войната, която Руската федерация води срещу народа на Украйна (mediaethics-bg.org)

Г-жа Антонова представи решението на ЕК по казуса СЕМ срещу БНР – за предаването „Политически некоректно“, излъчено от БНР в програма „Хоризонт“ на 10 април 2022 г.:

Решение-№-15-от-2022-г.-по-сигнал-на-СЕМ-срещу-БНР.pdf (mediaethics-bg.org)

С решението се установява, че: „не е налице ситуация, която да е налагала разпространение на непроверена информация – нарушение на т. 1.1.1. във връзка с т.1.3.1., изискващи предоставяне на точна и проверена информация, като информацията се проверява, доколкото е възможно, преди нейното разпространение, а не чрез разпространението на непроверена информация.“ Със своето решение ЕК установява нарушение на т.1.1.1 във връзка с т.1.3.1., и не установява нарушение по т. 2.6.4. от Етичния кодекс на българските медии.

В дискусията се включи и Асоциация на европейските журналисти чрез г-жа Мария Черешева журналист и член на УС на АЕЖ. Г-жа Черешева представи инициативата за проверка на информацията – Factcheck.bg | Проверка на факти.

В третия панел „Социални и политически последици от дезинформацията“ основен акцент беше изследване на Фондация за хуманитарни и социални изследвания – Руската пропаганда в българските медии онлайн – HSS Foundation Sofia.

Дискусията постави обществено значими теми, свързани с баланса и границите на информационните свободи и плурализма на гледните точки, трудностите пред регулацията на европейско и локално ниво и възможностите за саморегулация. Инициативата даде полезен форум за представяне на съществена информация за тенденциите в дезинформацията, обществените нагласи по темата и инициативи за проверка на фактите и утвърждаване на добрата журналистическа практика.

Очаква се СЕМ да предостави публичен достъп до записа на събитието.