ЧЕРНО МОРЕ

http://www.chernomore.bg/

Телевизионна програма
Програмен профил: политематичен
Обхват: национален
Способ на разпространение: кабел и сателит
Доставчик: „Медийна група Черно море“ ЕООД