РАДИО THE VOICE

https://www.thevoice.bg/

Радиопрограма
Програмен профил: специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR
Обхват: местен (Карнобат, Кърджали, Пловдив, Поморие, Смолян, София)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „Радио Експрес“ АД