РАДИО СИТИ

http://www.city.bg/radio

Радиопрограма
Програмен профил: специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR – за фоново слушане
Обхват: местен (Благоевград, Бобошево, Варна, Каварна, Кресна, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Симитли, София, Стара Загора)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „Радио и Телевизия Сити“ ЕООД