РАДИО РИТЪМ +

http://www.ritamplius.com/

Радиопрограма
Програмен профил: специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Ethno Pop Music
Обхват: местен (Кюстендил)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „Ритъм Плюс“ ЕООД