НОВА Спорт

https://nova.bg/

Телевизионна програма
Програмен профил: специализиран, спортен
Обхват: национален
Способ на разпространение: кабел и сателит
Доставчик: „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД