КАНАЛ 3

http://kanal3.bg/

Телевизионна програма
Програмен профил: политематичен
Обхват: национален
Способ на разпространение: кабел и сателит
Доставчик: „Елит Медиа България“ ЕООД