Позиции и новини

По данни на индустрията повече от 26% от кабелните оператори са в сивия сектор (съвместна...

На вчерашното заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения беше приет Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. Според…

Повече

Позиция на АБРО относно размера на дължимите авторски възнаграждения при използване на произведения от репертоара...

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО е представителна организация на ползватели по смисъла на чл. 40е, ал. 5 от Закона за авторското…

Повече

Позиция на АБРО относно Методология за разпределението на финансовия ресурс за информация и комуникация на...

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО изразява своето несъгласие с Методология за разпределението на финансовия ресурс за информация и комуникация на оперативните…

Повече

Позиция на АБРО относно доклад – наблюдение на СЕМ върху отделни предавания за наличие на...

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО категорично не споделя публикуваното на 21.06.2016 г. становище на Съвета за електронни медии (СЕМ) и твърденията…

Повече