Позиции и новини

Позиция на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО във връзка а приетия на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, сигнатура: 49-454-01-62, внесен от народните представители г-н Йордан Цонев и г-жа Теменужка Петкова

АБРО подкрепя мотивите на приетия на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, сигнатура: 49-454-01-62, внесен от народните представители г-н Йордан…

Повече

Министърът на културата, СЕМ, АБРО, БНТ и БНР сключиха меморандум за партньорство при провеждане на кампания за медийна грамотност

Според Директивата за аудиовизуалните медийни услуги българската държава, като член на Европейския съюз, следва да насърчава и предприема мерки за развитието на умения за медийна…

Повече

Отговор на Министерството на културата във връзка със запитване по ЗДОИ

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО внесе в Министерство на културата заявление по ЗДОИ с искане за информация относно контрола, който Министерството…

Повече

АБРО не толерира нелоялните практики на пазара на сателитна телевизия и неоторизираното разпространение на телевизионно съдържание

През последните дни ставаме свидетели на публикации и сигнали за привличане на абонати на сателитна телевизия и действия, които могат да се приемат за опит…

Повече

Нова Броудкастинг Груп и Американската агенция за глобални медии обявиха стратегическо партньорство

Българската медийна компания вече ще има пълен достъп до богатото и качествено съдържание на глобалната агенция 18 май 2023 г., гр. София. Нова Броудкастинг Груп…

Повече

АБРО остро осъжда цензурирането и агресията срещу журналисти под каквато и да е форма

Противопоставяме се срещу всякакви необосновани нападки срещу медии и считаме за недопустимо поведението на лидера на ПП „Възраждане“ на пресконференция в прес-клуба на БТА на…

Повече

Преценката за отражението на медийното съдържание върху децата следва да отчита техните интереси и достъпа им до всички съвременни дигитални платформи

Прибързана дискусия за въздействието на риалити форматите върху децата, без обективно и професионално национално представително изследване, може да доведе до злоупотреба с темата и намеса…

Повече

Национално представително количествено изследване на пазарите на платена телевизия, интернет и пакетни телекомуникационни услуги в България към 31.12.2021 г.

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО публикува резултатите от Национално представително количествено изследване на пазарите на платена телевизия, интернет и пакетни телекомуникационни…

Повече

КРС проведе работна среща за перспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване

Комисията за регулиране на съобщенията организира днес широка и полезна работна среща за обсъждане на въпросите на цифровото наземно радиоразпръскване на радиопрограми. Участници в срещата…

Повече

КРС ще изготви документи за обявяване на намерение за провеждане на конкурси за радиочестотна лента 174 – 230 MHz

На заседание от 02.12.2021 г.  Комисията за регулиране на съобщенията взе Решение № 404 от 02.12.2021 г., с което прие резултатите от проведената обществена консултация…

Повече

КРС прие резултатите от проведена обществена консултация относно перспективите за ползване на свободни ресурс в радиочестотна лента 174-230 MHz

На свое заседание от 02.12.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведената обществена консултация относно перспективите за ползване на свободни ресурс в…

Повече

Национално представително количествено изследване на пазарите на платена телевизия, интернет и пакетни телекомуникационни услуги в България към 31.12.2020 г.

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО публикува резултатите от Национално представително количествено изследване на пазарите на платена телевизия, интернет и пакетни телекомуникационни…

Повече

Съобщение на Министерство на културата относно декларациите по чл. 7а от ЗЗДПДПОРДМУ

Министерство на културата публикува напомнително съобщение до доставчиците на медийни услуги относно подаването на декларациите по чл. 7а от Закона за задължителното депозиране на печатни…

Повече

Почина господин Васил Самарски

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО изразява най-искрени съболезнования към семейството и близките на господин Васил Самарски. Г-н Самарски беше ценен човек…

Повече

Отворено писмо срещу агресията към журналисти: Българските електронни медии застават зад журналистите, които всеки ден отразяват протестите в държавата

АБРО, БНТ и БНР призовават към безпрекословно зачитане на личната неприкосновеност и независимост на журналистите при изпълняването на тяхната професионална мисия да отразяват безпристрастно и…

Повече

Съвместна позиция на АБРО, ACT, AER, VAUNET и VÖP относно План за действие за аудио-визуалния и медийния сектор

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, Асоциацията на търговските телевизии в Европа (ACT), Асоциацията на европейските радиа (AER), Асоциацията на германските частни…

Повече

Годишният доклад на КРС за 2019 г. за първи път включва информация от проучването на пазарите на платена телевизия и интернет, провеждано ежегодно от индустрията

Комисията за регулиране на съобщенията публикува годишния си доклад за 2019 г. В доклада за първи се включва информация за проведено пазарно проучване – Национално…

Повече

Национално представително количествено изследване на пазарите на платена телевизия, интернет и пакетни телекомуникационни услуги в България към 31.12.2019 г.

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО публикува резултатите от представеното на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) по реда на чл. 38,…

Повече