Отговор на Министерството на културата във връзка със запитване по ЗДОИ

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО внесе в Министерство на културата заявление по ЗДОИ с искане за информация относно контрола, който Министерството осъществява върху дейността на Организациите за колективно управление на права /ОКУП/. Доколкото именно ОКУП са организациите които събират и разпределят възнагражденията за авторите, продуцентите и артист-изпълнителите, АБРО счита за свое задължение да проследи как средствата, които са отчислени от техните приходи, достигат до правоносителите.
В получения от Министерството на културата отговор може да се проследи, че за периода от 2018 – 2022 са извършени общо 7 проверки на място, събрана е информация и под формата на въпросник през 2022г.
Основните проблеми, идентифицирани при всички ОКУП са свързани с:
– Забавени плащания към правоносители, като в някои случаи тези забавяния надхвърлят 2-3 г. от момента на постъпване на плащането от ползвателите в съответната ОКУП;
– Системно неиздирване на правоносители, за които ОКУП е поел задължението да събират и разпределят суми;
– Непубликуване на задължителна за оповестяване публична информация в сайтовете на ОКУП.
При някои ОКУП се срещат и специфични проблеми като например липса на договори за взаимно представителство със сродна като вид права чуждестранна ОКУП, за значителна част от членовете на които се събират и разпределят възнаграждения, като това се отнася и до български правоносители, които заради липсата на такива договори не получават отчисления от чуждестранната ОКУП.

Повече информация можете да откриете в публикувания отовор.

ЗДОИ_ОКУП_МК