АБРО не толерира нелоялните практики на пазара на сателитна телевизия и неоторизираното разпространение на телевизионно съдържание

През последните дни ставаме свидетели на публикации и сигнали за привличане на абонати на сателитна телевизия и действия, които могат да се приемат за опит за навлизане на пазара чрез накърняване на доверието към конкуренти. Предлагат се заместващи услуги и се разпространява непроверена информация за конкуренти – утвърдени доставчици на платена телевизия.

АБРО приканва да бъдат спазвани правилата на добросъвестната търговска практика при разпространението на телевизионните програми.

За повече от 92.5 % от домакинствата в България, телевизионното съдържание е достъпно чрез кабелен, сателитен или IPTV оператор. Стотици хиляди български домакинства са абонати и получават достъп до новини, спорт и развлекателно съдържание чрез операторите. Считаме, че трябва да приемаме потребителите на услугата платена телевизия не като потенциален приходоизточник за оператора, а като наши съграждани, които имат право на достъп до новини, публицистика, спорт и развлекателна продукция.

Вярваме, че единствено добрите търговски практики и високото качество на услугите водят до развитие на бизнеса и до трайно увеличаване на броя на абонатите. АБРО не може да толерира привличане на клиенти в разрез с добрите търговски практики. Това се прилага в най-висока степен за оператори без уредени права за разпространение на програми.

На пазара на разпространение на телевизионни програми от години се срещат редица недобросъвестни търговски практики като пиратско разпространение на програми, неспазване на разпоредбите на Закона за електронните съобщения във връзка с предоставяне на информация към регулатора или предоставяне на услуги без регистрация (сив сектор). АБРО като асоциация и членовете на АБРО самостоятелно полагат усилия за преодоляване на тези практики. Считаме, че е важно ние като представители на индустрията и като граждани и потребители, както и регулаторите да бъдем чувствителни и да не проявяваме търпимост към незаконния бизнес, нелоялната конкуренция, неетичните практики. Приканваме потребителите да бъдат внимателни, когато подбират своя доставчик на услуги и да се информират за законосъобразността на неговата дейност.