Кодексът за поведение относно мерките за защита на децата влезе в сила

На 01 февруари влезе в сила Кодексът за поведение относно мерките за оценка, означаване и ограничаване на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.

Кодексът е разработен от Съвета за електронни медии, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, Българското национално радио и Българската национална телевизия, съгласно чл. 17а, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията.

Кодексът е форма на съвместно регулиране за защита на детската аудитория по смисъла на Закона за радиото и телевизията и Директивата за аудиовизуалните медийни услуги и не ограничава приложението на задължения по отношение закрилата на децата, уредени в Закона за закрила на детето и други нормативни актове.

Кодексът е задължителен за всички доставчици на медийни услуги, съгласно чл. 17а, ал. 5 от Закона за радиото и телевизията. Разпоредбите му относно услугите на платформите за споделяне на видеоклипове са задължителни за доставчиците на такива услуги.

Кодексът за поведение е публикуван на страницата на СЕМ тук.

Новината за влизането му в сила можете да намерите на страницата на регулатора Съобщение (cem.bg)

АБРО проведе вътрешно обучение във връзка с Кодекса. Презентацията е достъпна тук: Code_minors_ABBRO