КРС ще изготви документи за обявяване на намерение за провеждане на конкурси за радиочестотна лента 174 – 230 MHz

На заседание от 02.12.2021 г.  Комисията за регулиране на съобщенията взе Решение № 404 от 02.12.2021 г., с което прие резултатите от проведената обществена консултация относно перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотна лента 174 – 230 MHz.

В решението си КРС обобщи, че е има интерес от придобиване на ресурс в този обхват и посочи, че съгласно чл. 48, ал. 1 от ЗЕС  открива процедура за конкурс за избор на предприятие, което може да получи разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване. В мотивите си КРС уточнява, че съгласно чл. 89, ал. 1 от ЗЕС може да обяви намерение да проведе конкурс за ползване на конкретен радиочестотен спектър при необходимост от ограничаване на броя на издаваните разрешения. В тази връзка в двумесечен срок ще бъдат изготвени документи за обявяване на намерение за провеждане на конкурси.