КРС прие резултатите от проведена обществена консултация относно перспективите за ползване на свободни ресурс в радиочестотна лента 174-230 MHz

На свое заседание от 02.12.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведената обществена консултация относно перспективите за ползване на свободни ресурс в радиочестотна лента 174-230 MHz. Таблицата с обобщените резултати от проведена обществена консултация за DAB и решението ще бъдат публикувани на страницата на КРС.