АБРО се противопоставя на опитите за политическа намеса в частните медии

Всеки опит за дискредитиране на независимите медии с политически мотив е заплаха за демокрацията в страната

В условията на сложни политически процеси и нова предизборна обстановка, темата за разходването на публичните средства в медиите е във фокуса на общественото внимание и стана повод за законопроект и публични изказвания на народни представители от политическата партия „Има такъв народ“.  В тази връзка членовете на АБРО биха искали да обърнат внимание на факта, че бюджетите на големите национални медии, които осъществяват дейност на българския пазар, се формират от приходи от търговски съобщения, въз основа на договори с рекламодатели от  различни сектори на индустрията. Постъпилите суми от оперативни програми от министерства и ведомства са незначителна част от общите приходи. За двете големи търговски медийни групи, те са по-малко от 1% от приходите  на телевизиите. Други национални търговски телевизии, членове на АБРО, не получават приходи от оперативни програми, министерства и ведомства.  Електронните медии са регулирани от няколко действащи нормативни акта, които предвиждат публично оповестяване на информацията за финансирането на телевизиите и радиата и строга регулация за обозначаване на платеното съдържание.

За нас и за нашите рекламодатели е от съществено значение да достигаме до широка аудитория. За да можем пълноценно да участваме на рекламния пазар, ние се стремим към интереса и доверието на зрителите. Нашият най-ценен „продукт“ е високото доверие на аудиторията.

Предвид факта, че целта на публично финансираните кампании е да достигнат до най-широка аудитория, ние сме логичната платформа за тяхното популяризиране, която осигурява реални резултати и широка гласност. По този начин се гарантира максимална ефективност при разходване на публичните средства. Както сме отбелязвали неведнъж, тези средства са пренебрежително малък дял спрямо общите приходи на големите медии.

На фона на обществената дискусия в момента, считаме, че медийно законодателство следва да се създава и изменя въз основа на експертен опит в сферата на медийната регулация и секторните специфики.

АБРО изразява готовност да участва при разработването на предложения за медийната регулация и да предостави разяснения по отношение на работата на електронните медии, бизнес модела на индустрията и правната рамка на българско и европейско ниво.

Големите частните телевизии, именно поради факта, че работят според принципите на свободния пазар и се финансират от собствената си дейност, са гарант за свободата на словото в България. Всеки опит за дискредитирането им и за оказване на различни форми на институционален натиск върху тях, особено чрез неверни твърдения, е заплаха за свободата на словото и демокрацията в страната.