Национална телефонна линия за деца

От началото на месец август 2021 г. Държавната агенция за закрила на детето публикува нова атрактивна визия на сайта на Националната телефонна линия за деца 116 111https://www.116111.bg/ . Линк към обновената версия на сайта можете да намерите и в раздел Полезни връзки на сайта на АБРО.