Позиция на АБРО против агресията срещу журналисти

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО изразява твърда позиция против проявите на агресия към журналистически екипи, отразяващи протестите, провеждани през последните дни в държавата.

С отразяването на протестите медиите и журналистите изпълняват своята обществена функция да оповестяват значима за обществото информация. Усилията на нашите колеги да бъдат в центъра на събитията от последните дни, така че да могат да отразят „на живо“ случващото се, са показателни за техния професионализъм.

Уважението към свободата и неприкосновеността на журналистите е показател за културата, зрелостта и демократичността на обществото. Всяко физическо и словесно посегателство върху журналисти, особено при изпълняване на техните служебни и обществени задължения, представлява посегателство върху конституционната свобода на търсене и разпространяване на информация.

Обръщаме се с призив за уважение към личната неприкосновеност и професионален дълг на нашите колеги – журналисти. Журналистическите екипи бяха и са на предна линия през целия процес на пряко отразяване на пандемията от Covid-19, докато ние оставахме в домовете си. Задаваха важните за обществото ни въпроси, свързани със здравето ни и с икономическото и социалното отражение на мерките. Сега присъствието на журналистите на терен прави възможно картината на социалното и политическо напрежение да бъде в домовете на всички български граждани.

В допълнение обръщаме внимание, че публичното политическо говорене също отразява културата и политическата зрялост. В тази връзка АБРО приканва политиците да не компрометират обществената роля и мисия на независими журналисти чрез публични изказвания, базирани на непроверени обстоятелства, каквито случаи се наблюдаваха през последните няколко месеца. АБРО подкрепя спазването на етични стандарти в медийното общуване.

АБРО е неполитическа организация и от тази позиция призоваваме към култура на уважение към професионалната роля и работа на журналистите.