Национално представително количествено изследване на пазарите на платена телевизия, интернет и пакетни телекомуникационни услуги в България към 31.12.2019 г.

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО публикува резултатите от представеното на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) по реда на чл. 38, ал. 3 от Закона за електронните съобщения извадково проучване с наименование Национално представително количествено изследване на пазарите на платена телевизия, интернет и пакетни телекомуникационни услуги в България към 31.12.2019 г.

Проучването е представително и количествено, данните в него са съпоставими с данните, събирани от КРС, осъществено е в съответствие с принципите и критериите на статистическата дейност, по методика, съгласувана с КРС, и публикувана на страницата й в интернет.

TV_Internet_Package Services Market Measurement_2019_Nat_CRC