Съветът за електронни медии избра нов председател

Бетина Жотева е новият председател на Съвета за електронни медии. На проведено днес (8-ми май 2020 г.) заседание тя беше избрана три гласа „за“ и два „въздържал се“.

Асоциацията на българските радио- телевизонни оператори пожелава на г-жа Жотева успех на този отговорен обществен пост, който тя заема в изключително важен за медиите момент, особено във връзка с предстоящите през тази година изменения на медийната регулация с оглед транспонирането на Директива (ЕС) 1808/2018.