На 7-ми май отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори честити Международния ден на радиото и телевизията и професионалния празник на всички колеги, работещи в сектора!

В днешни дни радиото и телевизията са възприемани като много надежден източник на информация. За голяма част от българското население радиото и телевизията са основен източник за информиране, образоване и забавление.

В условията на обявеното извънредно положение общественото значение на радиото и телевизията се открои още по-ясно. Членовете на АБРО работят за осигуряване на максимално точна, подробна и навременна информация по отношение на разпространението на вируса COVID-19, предприеманите мерки, превенцията, лечението и всяка друга информация, която е важна за обществото, като осигуряват 24-часово покритие на темата. Проучване, направено от “ГАРБ Аудиенс Межърмент България” по възлагане на АБРО, показва, че през периода на извънредните мерки доверието и интересът към традиционните медии са се увеличили.

Честит празник!