ЕРГА публикува прессъобщение за значението на медиите във времена на криза

Прессъобщение // ЕРГА // COVID-19

Брюксел, 6 Април

Европейските регулатори призовават Европейската комисия: 

Системно значение на медиите във времена на криза

 

Никога досега не сме били толкова зависими от качественото медийно отразяване и дигиталните комуникации. Устойчивостта на нашите демокрации разчита на ефективен поток от достоверна информация и взаимна солидарност на хората. Силните и независими медии могат да гарантират преди всичко това.

Пандемията COVID-19 подчерта необходимостта от достоверна информация за самата болест и защитните мерки, предприети от властите. Професионалната журналистика е важна, тъй като противодейства на опасностите на дезинформацията, което може допълнително да влоши ситуацията. Възможностите на адекватната дигитална комуникация, например тези на интернет услугите, са също толкова важни, за да се развиват социалните контакти и гарантират достъп до качествено съдържание във времена, когато гражданите са помолени да останат у дома. Дори във времената на криза, медийните компании трябва да могат да изпълнят мисията си за обединяване на обществото и осигуряване на демокрация.

Въпреки това, икономическите ефекти от кризата засегнаха най-тежкo аудиовизуалните медийни компании, много от които вече бяха подложени на финансово напрежение на бързо променящия се пазар. Ограниченията за движение и други мерки за контрол, решени от националните власти да ограничат по-нататъшното разпространение на вируса усложняват функционирането на медийните издания.

Предвид критичното значение на медиите за нашите общества и настоящата криза, ЕРГА ще допринесе за оформяне на мерките, насочени към намаляване на въздействието на COVID-19 върху медийния сектор в единния европейски пазар. Конкретно, в сътрудничество с Европейската комисия, ЕРГА ще разшири обхвата на текущата си работа по дезинформация чрез провеждане на оценка за това как платформите реагират на предизвикателствата поставени от „инфодемията“, придружаваща пандемията. В допълнение, ЕРГА ще сформира група за действие за обменяне на опит и информация за въздействието на кризата върху икономическите условия за аудиовизуалния медиен сектор в държавите-членки. Особено по отношение на различните обхвати и компетенции на членовете на ЕРГА, тази обмяна обещава да бъде полезна и ползотворна.

Действията, предприети от държавите-членки и ЕРГА, трябва да вървят ръка за ръка с действията на всички останали съответни институции. Ето защо ЕРГА призовава Европейската комисия да вземе предвид мерки за намаляване на въздействието на COVID-19 върху медийния сектор и единния европейски пазар.

Наше общо задължение е да осигурим съвместно стабилността на нашите демокрации в тези проблемни времена.

 

 Бележки за редакторите

Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ЕРГА) се състои от националната регулаторните органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ЕРГА съветва Европейския Комисията и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС.

Д-р Тобиас Шмид, комисар по европейските въпроси на немските медийни власти, е председател на ЕРГА през 2020 г. За въпроси, моля, да се обърнете към секретариата на ЕРГА: CNECT-ERGASECRETARIAT@ec.europa.eu.