Народното събрание избра заместник-председател и двама члена на Комисията за регулиране на съобщенията

Днес в Нароното събрание на Република България се проведе гласуване за избор на заместник-председател и двама члена на Комисията за регулиране на съобщенията. За заместник-председател беше избрана Кристина Андонова-Хитрова, а за членове – Анна Хаджиева и Ердинч Хайрула.