Споразумение по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ

Днес беше подписано Споразумението за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие, между Съвета за електронни медии, Държавната агенция за закрила на детето, Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори – АБРО, Българската национална телевизия и Българското национално радио: http://www.cem.bg/actbg/5696 .