АБРО – Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори отбелязва своята 20-годишнина

Юбилеят на организацията събра на едно място над 100 представители на телевизиите и радиата в България; Министерство на културата; регулаторните държавни органи и парламентарните комисии.

Тази година АБРО – Асоциацията на българските радио- и Телевизионни оператори, навлиза в своето трето десетилие.

Официалното събитие по повод юбилея на АБРО събра на едно място представителите на всички радио- и телевизионни оператори в България, членове на регулаторните органи – Съвет за електронни медии, Комисията за регулиране на съобщенията, Държавна агенция за закрила на детето; заместник министъра на културата и други представители на Министерството на културата; Комисията по културата и медиите, Комисията по правни въпроси на Народното събрание, БНТ, представители на организациите за колективно управление на права, Фондация Национален съвет за журналистическа етика, Българска асоциация на комуникационните агенции /БАККА/ и Българска асоциация на кабелните и комуникационни оператори /БАККО/.

Сред присъстващите бяха г-жа Силва Зурлева,  „Нова Броудкастинг Груп“, член на Управителния съвет на АБРО, г-н Господин Йовчев, „БТВ Медия Груп“ член на Управителния съвет на АБРО, г-н Васил Самарски, радио „Вис Виталис“,  член на Управителния съвет на АБРО, г-н Николай Янчовичин, Communicorp Group, Гергана Данова, BSS Media Group  и други представители на членове на АБРО.

„Уважаеми колеги и приятели, през тези 20 години заедно успяваме да подобрим законовата рамка за упражняване на частна радио- и телевизионна дейност в България. Заедно, съхраняваме целостта на АБРО и преминаваме през новите технологични предизвикателства. Въвеждането на най-добрите практики в индустрията е факт благодарение на добрия тон между нас. Да си пожелаем да го съхраним, за да преминем и през най-голямото предизвикателство пред медийния сектор у нас – установяване точния брой на абонатите на кабелните оператори в България.“ – сподели  г-жа Силва Зурлева.

Господин Йовчев допълни: „Това, че днес отбелязваме 20 години, откакто частните електронни медии работят заедно за подобряване на медийната среда, означава, че изпълняваме отлично своята мисия – да бъдем полезни и да създаваме критерии у нашите зрители и слушатели за потребление на медийно съдържание. Успяваме да се изправим срещу феномена на фалшивите новини, пиратството на програми и програмни продукти, когато обществото ни стои пред нови явления като прояви на насилие сред нашите деца, войната по пътищата, тежките престъпления. Сега, ролята на медиите като непреодолим фактор в обществените отношения се явява ключова, а отговорността ни към хората е по-голяма от всякога. Прекрасно е, че реализираме всичко това заедно, в условията на ефективна конкуренция помежду си. Пожелавам на всички членове на АБРО още по-силна конкуренция, защото тя помага на всички нас да бъдем по-добри, в това което правим! Пожелавам и повече успехи в утвърждаването на жизненоважната роля на медиите за това да правим света около нас по –добър със силата на истината!“

През годините АБРО работи за развитието на саморегулацията и ко-регулацията. Последният пример е подписаното през декември 2017 г. споразумение между Съвета за електронни медии (СЕМ), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и АБРО, с което се приемат промени в Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на развитието на децата. Новите Критерии отразяват промените в медийната среда и развитието на подрастващите в условията на дигиталното общество.