Позиция на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО по повод нападението над журналиста Иво Никодимов

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО остро осъжда упражняването на насилие над журналисти. Присъединяваме се към позицията на обществената телевизия БНТ и изразяваме пълната си и безусловна подкрепа към нашия колега журналист Иво Никодимов.

Отношението към неприкосновеността на журналиста е белег за културата и зрелостта на обществото, за зачитането на свободата на словото и за развитието на демокрацията.

Пожелаваме бързо възстановяване на нашия колега. Надяваме се правораздавателните органи да разкрият извършителите на това грозно деяние.

 

София, 25.07.2017 г.