По данни на индустрията повече от 26% от кабелните оператори са в сивия сектор (съвместна позиция на АБРО, Музикаутор и ПРОФОН)

На вчерашното заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения беше приет Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. Според доклада на регулатора едва 60,8 % от българските домакинства са абонати на кабелни, сателитни и IPTV оператори.

Успоредно, две ежегодни национално представителни изследвания – на „ГАРБ Аудиенс Межърмент България” АД и „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД за 2016 г.  посочват, че този процент е 87%.

Разликата от повече от 26% сочи, че за поредна година кабелни оператори не са подали верни данни за броя на своите абонати и съответно за реализираните от тях приходи или са преминали изцяло в сивия сектор. Като резултат нито публичният регистър на КРС, който отразява декларираните данни от операторите за броя на абонатите на платформените оператори по чл. 33, ал. 2, т. 6 от ЗЕС, нито годишният доклад на КРС съответстват на реалното положение на пазара.

Защо са важни тези данни? Абонатите заплащат на кабелните оператори за телевизионните програми, които получават. С част от тези приходи кабелните оператори заплащат на правоносителите – телевизионни организации, продуценти, автори и изпълнители на музика. Тези приходи следва да отчитат и пред органите на НАП. Повече от 26% от тези приходи остават скрити и ощетяват правоносителите,  държавата и обществото.

В резултат приходите от разпространение на телевизионни програми, както и тези на други авторско-правни индустрии са ограничени от лошата законова регулация и липсата на коректна публична информация. Останалите платформени оператори работят в среда на нелоялна конкуренция и липса на прозрачност.

На заседанието на КТИТС АБРО препоръча анализ на действащото законодателство с цел подобряване на правната рамка и засилване на правомощията на КРС, СЕМ, НАП, МК, включително правомощията за мониторинг и контрол.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО е представителна организация на радио- и телевизионната индустрия в България и като такава се стреми да подкрепя развитието на сектора и да подобрява законовата рамка, определяща условията за упражняване на частна радио- и телевизионна дейност.

АБРО е доброволна, независима организация, която включва най-големите национални телевизионни оператори, радио вериги и регионални телевизии и радиа. АБРО има широка представителност за телевизионната и радио индустрия.

** Музикаутор е сдружение с нестопанска цел на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели с цел колективното управление на авторските им права.

Музикаутор представлява над 2800 български автори, а на база на договорите си за взаимно представителство със сродните авторски сдружения от близо 100 държави, организацията предлага почти целия световен музикален репертоар на българския пазар.

*** ПРОФОН е дружество за колективно управление на сродни права в музиката. Дружеството е с нестопанска цел и е създадено, за да защитава и управлява правата на продуцентите на звукозаписи и артистите-изпълнители. ПРОФОН членува в клуба на Световните организации за колективно управление на права – Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) и Съветът на дружествата за колективно управление на изпълнителски права (SCAPR). Организацията управлява най-големия музикален каталог у нас, като представлява 90% от българския и световен музикален репертоар.