Позиция на АБРО относно доклад – наблюдение на СЕМ върху отделни предавания за наличие на информация, свързана с личния живот и личната неприкосновеност, при отразяване на инцидента със състезателката по художествена гимнастика Цветелина Стоянова

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО категорично не споделя публикуваното на 21.06.2016 г. становище на Съвета за електронни медии (СЕМ) и твърденията за нарушения на разпоредби от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и Етичния кодекс на българските медии при отразяването от нейни членове на ситуацията относно инцидента с националната състезателката по художествена гимнастика Цветелина Стоянова.

На първо място бихме искали да напомним, че съгласно ЗРТ журналистите не могат да получават инструкции и указания за упражняването на тяхната дейност.

На следващо място докладът е неподписан документ, който не съставлява акт издаден по реда на закона, от регулатора и в рамките на правомощията на СЕМ.

Обръщаме внимание, че медиите имат задължението да разпространяват информация по всички въпроси от обществен интерес. Това е тяхна основна обществена функция. За медиите е присъщо да служат като форум за размяна на различни идеи и информации по многообразието от проблеми от обществен интерес, като по този начин изпълняват важната обществена функция да информират и да бъдат фактор, който се грижи за интереса на обществото, служейки едновременно и като посредник на идеи и информация.

Бихме искали да напомним, че свободата на изразяване е важна основа за съществуването и развитието на демократичното общество. Свободата на изразяване е дефинирана в чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Според трайната практика на Европейския съд по правата на човека и българския Конституционен съд свободата на изразяване е приложима не само към „информация“, която се смята за безобидна и на нея се гледа с безразличие, но и към тази, която шокира и смущава. Такива са изискванията на плурализма, толерантността и широтата на възгледите, без които няма демократично общество.

Считаме, че членовете на АБРО, включително „Нова Броудкастинг Груп” и „БТВ Медиа Груп” трайно отчитат факта, че свободата на изразяване не е самоцел. Двете най-гледани национални телевизии са доказали с дългогодишното доверие на аудиторията, че постигат справедлив баланс, между правото на личен и семеен живот на гражданите и свободата на изразяване. Тези права не са абсолютни, нито се намират в някакъв йерархически порядък, тъй като са еднакво ценни.

В продължение на десетилетия художествената гимнастика е един от спортовете, в които България е постигнала най-големи успехи на международно ниво. Изявите на „Златните момичета“ винаги са били повод за национална гордост. Националният отбор по художествена гимнастика е едни от фаворитите за спечелване на златото на Олимпиадата в Рио де Жанейро.

С оглед на големите очаквания за медали, както и големия обществен интерес, предизвикан от Европейското първенство в Израел, включително успехите на отбора до момента, инцидентът с една от основните състезателки от националния отбор – Цветелина Стоянова безспорно е тема, която вълнува и трогва цялото общество.

Общественият интерес към т.нар. „публични личности“, е определящ при съобщаването на информация относно техния личен живот. Съгласно, т. 7 от Резолюция № 1165 (1998 г.) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за правото на личен живот: „Публични фигури са лицата, които заемат обществен пост и/или използват обществени ресурси, и, в по-широкия смисъл, всички тези, които играят роля в обществения живот, било то в политиката, икономиката, изкуството, социалната сфера, спорта или всяка друга област.“ Безспорно в случая е, че състезателките от националния отбор по художествена гимнастика попадат в определението за „публични личности“, към които общественият интерес е особено засилен.

При отразяването на информация за личния живот на публични личности, в това число и известни спортисти, следва да се има предвид, че материалът допринася за дебат от обществен интерес. При анализа относно границата между информационните свободи и правото на лична неприкосновеност на публичните личности, следва да се отчита и начина, по който е събрана информацията. В случая с отразяването на инцидента около Цветелина Стоянова в телевизионните програми на БТВ и Нова Телевизия, няма неправомерно събиране на информация. Всички интервюта с близки, роднини, треньор, председател на Българската федерация по художествена гимнастика, съотборнички, медицински лица, са дадени доброволно и с тяхно съгласие.

Обръщаме внимание, че членовете на АБРО спазват „Етичен кодекс на българските медии“, приет през 2004 г. Етичният кодекс съдържа правилата за добрата журналистическа практика. Тълкуването и прилагането на тези текстове не е от компетентността на държавния регулатор СЕМ. За спазването на разпоредбите на Етичния кодекс следи независим професионален съвет, сформираната през 2015 г. – „Комисия за журналистическа етика“, в чийто състав в настоящия момент влизат едни от най-уважаваните журналисти и експерти по медийно право, а именно: Александър Кашъмов; Бойко Василев; Весислава Антонова; Гена Трайкова; Даниела Тренчева; Ивайло Цветков – Нойзи; Иван Бедров; Илия Вълков; Невена Праматарова; Бисера Занкова; Райна Николова; Нели Огнянова.

Считаме за неприемливо публикуването на доклада – наблюдение на интернет страницата на СЕМ, под формата на прессъобщение, без каквато и да е правна стойност. При такова действие липсва задълбочен анализ на медийното законодателство и внимателен прочит на фактите и може единствено и само да бъде увредено доброто име на двете най-големи национални частни телевизии.

София, 23.06.2016 г.