Контакти

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО

Адрес:
София, 1463
пл. „България“, № 1
НДК, Административна сграда, ет.15, офис 2

Тел: (02) 980 67 11, 951 55 22, 851 89 06

GSM: +359 89 454 9811 – Анна Танова; +359 88 901 5544 – Ева Петрова

Имейл: office@abbro-bg.org