Контакти

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО

Адрес:
София 1000
бул. „Цар Освободител“ № 14
Лендмарк център София, ет. 1

GSM: +359 89 454 9811 – Анна Танова; +359 88 901 5544 – Ева Петрова

Имейл: a.tanova@abbro-bg.org; e.petrova@abbro-bg.org