Контакти

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО

Адрес:
София 1000
бул. „Цар Освободител“ № 14
Лендмарк център София, ет. 1

Тел: (02) 980 67 11, 951 55 22, 851 89 06

GSM: +359 89 454 9811 – Анна Танова; +359 88 901 5544 – Ева Петрова

Имейл: office@abbro-bg.org