English  
 Начало За АБРО Бюлетин Новини Събития Членове Документи За сваляне Контакти Връзки DVB-T 
 
  Събития
  Съобщения
  Членове
 виж всички 
  Съобщения
АБРО се противопоставя на предложен лобистки текст в ЗРТ за безпрецедентно налагането на телевизиите на търговски условия за договаряне с кабелни оператори
2018-02-16

Относно: Законодателно предложение за изменение на Закона за радиото и телевизията, внесено от парламентарната група Обединени патриоти Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО е доброволно независимо сдружение, което обединява търговските радио- и телевизионни оператори в Република България. Сред нашите членове са телевизиите, които се ползват с най-висок аудиторен дял и обществено доверие, големите радио вериги, средни и малки регионални радиа и телевизии. На 12.02.2018 г., минути преди изтичането на срока за внасяне на предложения за изменение на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права е внесено предложение за изменение на Закона за радиото и телевизията от вносителя г-н Христиан Митев – народен представител от парламентарната група Обединени патриоти. С посочения законопроект се извършва опит за груба намеса в свободните стопански отношения между телевизионните организации и кабелните оператори с мотиви, които могат да бъдат определени като манипулативни и подвеждащи. Изразяваме категоричното си несъгласие с предложения ЗИД на ЗРТ. Считаме, че предложението ще забрани на телевизиите да предоставят в пакет телевизионни програми срещу намаление в цената. Като краен резултат ще скочат цените на абонатите на кабелна телевизия и ще бъде ограничен достъпът им до разнообразно съдържание, а самите телевизии ще бъдат сериозно ощетени финансово. Целта вероятно е да бъде засегната икономическата независимост и публицистична безпристрастност на телевизиите. Предложението също ще облагодетелства сивия сектор на кабелното пиратство. Законопроектът е мотивиран с „многобройни случаи на злоупотреба с господстващо и монополно положение при предоставянето срещу заплащане на права за разпространение върху радио- или телевизионни програми” на кабелните оператори. Мотивите са категорично неверни. Комисията за защита на конкуренцията изследва отношенията между телевизиите и кабелните оператори задълбочено и многократно в периода 2013 г. – 2017 г. и е установила, че на пазара липсва телевизионна организация с господстващо положение. КЗК последователно е установила липса на злоупотреби с господстващо положение. И към момента няма решение на КЗК в обратния смисъл. Предложението забранява предлагането на телевизионни програми в пакет срещу по-ниска цена, което ще ощети абонатите на кабелните оператори. В същото време пакетното предлагане на телевизионни програми е характерно и за самите кабелни оператори. Те предлагат на клиентите си – абонати пакети от над сто телевизионни програми. Абонатите от своя страна търсят повече програми, задоволяващи многостранните им интереси. Пакетното предлагане на телевизионни програми съществува и то е обичайна търговска практика и форма на търговска отстъпка. Телевизионните програми могат да бъдат закупени и самостоятелно на по-висока цена. Предлагането на пакет от програми позволява на телевизиите да достигат до по-широка аудитория и да участват на рекламния пазар. Кабелните оператори получават отстъпка в цената на програмите, а абонатите им получават достъп до по-разнообразно и качествено съдържание, повече филми, сериали, спорт и др. И в рамките на правото на ЕС и в България пакетното предлагане на продукти и услуги се счита за обичайна търговска практика, която води до значителни спестявания на разходи и подобряване на качеството. Пакетирането на телевизионни програми води до повече разнообразие за аудиторията и по-ниска цена за крайния абонат. Почти 90% от българското население получава достъп до телевизионните програми чрез платените пакети на кабелни, сателитни и IPTV оператори. В резултат на предложеното изменение на закона ще се увеличат разходите за телевизионни пакети на близо 90% от българското население, ще се намали разнообразието на предлаганите телевизионни програми, ще се спре достъпът до аудитория на телевизионни програми и те ще бъдат изключени от рекламния пазар и в крайна сметка ще престанат да съществуват. Предложението забранява декларирането на абонатите на кабелния оператор в договорите с телевизиите, което ще доведе до процъфтяване на сивия сектор на кабелното пиратство. Цената за разпространение на телевизионните програми обичайно се определя въз основа на броя на абонатите, декларирани от кабелния оператор. Тази практика в индустрията е справедлив начин за отчитане на приходи на кабелния оператор от използването на телевизионните програми. Към момента липсва добра законова регулация и какъвто и да е контрол върху реалния брой на абонатите на кабелните оператори. В резултат приходите от разпространение на телевизионни програми, както и тези на други авторско-правни индустрии, са ограничени от лошата законова регулация и липсата на коректна публична информация. Законодателят на практика предлага на телевизиите да бъде забранено да изискват справедливо определяне на възнаграждението за програма в договорите на база реални абонати на кабелния оператор. Предлаганата глоба за телевизиите е в размер от 10 000 до 50 000 лв. е в пъти по-висока от останалите санкции в ЗРТ. Санкцията е дори по-сурова от тази за разпространение на програма, която уврежда развитието на децата. Законодателят явно е счел, че увреждането на икономически и бизнес интереси на определен кабелен оператор е с по-голяма обществена значимост от увреждането на децата. Законопроектът възлага контролните правомощия на СЕМ – регулаторът по медийното съдържание, който не регулира пазарни отношения между частноправни субекти. Предложението не е консултирано нито със СЕМ, нито с КЗК и поради тази причина не е съобразено с конкурентното право и медийната регулация. Предложеното изменение на ЗРТ е в полза единствено на кабелни оператори, които оперират в сивия сектор и цели да увреди телевизиите като предизвика сериозни финансови загуби, отпадане на телевизионни програми. На първо място обаче ще пострада аудиторията - от по-високи цени и липса на програмно разнообразие.
 виж всички от категорията  
  Реклама
 
      © 2020 AБРO - Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори | Реклама Уеб Дизайн и разработка от Дизайн Студио 42