English  
 Начало За АБРО Бюлетин Новини Събития Членове Документи За сваляне Контакти Връзки DVB-T 
 
  DVB-T
  Какво точно е необходимо за безпроблемно приемане на ефирна цифрова телевизия (DVB-T)?
  Какво предлага цифровата телевизия?
  Важни документи
  Членове
 виж всички 
Този сайт е реализиран по проект:
"По-ефективно работеща администрация и нормативна уредба при осигуряването на пълна информираност на потребителите на аудиовизуални медийни услуги в Република България".
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
  DVB-T

В Съобщение на Европейската комисия COM(2005)204 и Резолюция на Европейския парламент от 16.11.2005 г., относно ускоряването на прехода към наземно цифрово радиоразпръскване се препоръчва държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) да осъществят до началото на 2012 г. окончателното спиране на наземната аналогова телевизия. В приетия с решение на Министерския съвет План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, се предвижда спиране на наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване в България до 31 декември 2012 г.

Това накратко означава, че след 31.12.2012г. потребителите, които не използват услугите на кабелните и сателитни оператори в България, ще трябва или да закупят нови телевизионни приемници, които са адаптирани за приемане на цифров сигнал, или да си осигурят устройства, които да преобразуват сигнала в подходящ за наличната телевизионна техника.

Ето защо важен елемент в прехода от аналогово към цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване е наличието на пазара на съответни приемници. В Република България се наблюдава масово предлагане на телевизионни приемници, както от големите търговски специализирани вериги за техника, така и от отделни магазини, а също и чрез интернет.

Продуктовата гама е много разнообразна, като телевизионните приемници в голямата им част са с LCD и плазмени екрани. По отношение параметрите им, свързани с обработката на сигналите, съотношението на приемници с и без приемник на DVB-Т е почти равно, като делът на приемниците с вграден DVB-T тунер с MPEG-4 (H.264/AVC) декодиране спрямо тези с DVB-T тунер с MPEG-2 е все още малък.

На пазара се предлагат приставки (STB – Set Top Box) с MPEG-2 и MPEG-4 декодиране и портативни активни антени за DVB-T.

  Реклама
 
      © 2020 AБРO - Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори | Реклама Уеб Дизайн и разработка от Дизайн Студио 42