Комисията по културата и медиите на Народното събрание отхвърли ЗИД на ЗРТ, внесен от Антон Кутев и група народни представители

На проведено на 13.02.2020 г. заседание Комисията по културата и медиите на Народното събрание отхвърли законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, внесен от Антон Кутев и група народни представители на 05.12.2019 г.