АБРО изрази позиция срещу инициативата на „Музикаутор“ за въвеждане на задължителни квоти за българска музика в програмите на медиите

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО заема позицията, че предпочитанията на слушателите следва да определят музиката, която се излъчва в ефира. По данни на АБРО интересът на аудиторията към българската музика се увеличава, което по естествен начин, без намеса на държавата, води до създаване на все повече качествена българска музика и до повече присъствие в радио-  ефира.

Държавната регулация на културното съдържание в частните медии, в днешната дигитална среда, е напълно неуместна и със спорен ефект. Пазарът за разпространението на музика е свободен и отворен. Въвеждането на задължително излъчване на българска музика не означава, че аудиторията ще слуша наложен й продукт. Напротив, аудиторията ще предпочете свободните от държавна намеса небългарски платформи.

Въвеждането на задължителни квоти за българска музика нарушава редакционната независимост на операторите и ще доведе до влошаване на качеството и еднакви програми. Към момента при създаване на програмите операторите се ръководят от интереса на аудиторията и от програмните характеристики на програмата. Редакционната свобода на операторите, съчетана с лицензионната политика на Съвета за електронни медии, са създали широко жанрово и програмно разнообразие за българската аудитория. Въвеждането на задължителни квоти ще доведе непосредствено до уеднаквяване на съдържанието на програмите. Възможностите за избор на съдържание ще бъдат силно ограничени във вреда на аудиторията.

Музикаутор, които са инициирали разговора за въвеждане на задължителни квоти, никога досега не са предлагали на сектора форма на стимулиране на излъчването на българска музика в програмите.

Подкрепата за българските музика, език и култура е обществена мисия, която е възложена на БНР и БНТ. Възлагането на обществена мисия, свързана с културните потребности на обществото предполага компенсация на допълнителните разходи, които иначе доставчикът на медийна услуга не би направил. Обсъждането на въпроса за възлагане на обществена мисия във връзка с определени културни потребности може да бъде само в контекста на запазването на свободата на избор и редакционната независимост на операторите, компенсиране на допълнителните разходи за възложената мисия и при спазване на българските и общностните правила за свободна конкуренция, правилата за държавната помощ, за свободното движение на услугите и забрана за дискриминация.